นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.g2g1max.live เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ของเราทุกคน ดดังนั้นทางเราจึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่ข้อมูลชุดนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้อย่างเเน่นอน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.g2g1max.live
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.g2g1max.live ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ www.g2g1max.live ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของการเก็บข้อมูลส่วนตัว ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.g2g1max.live ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.g2g1max.live เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

  • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
  • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ เรื่องของความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของทุกท่าน
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น เร้าใจ ไม่เหมือนที่ไหนเเน่นอน

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บนเว็บไซต์ www.g2g1max.live อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.g2g1max.live ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนหรือหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์อย่างละเอียด หากท่านไม่ได้เข้ามาสมัครยังเว็บของเราที่เป็นเว็บจริงเว็บนี้ ทางเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ท่านจะติดต่อ www.g2g1max.live และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

Link: g2g1max.live
Line: line official
จัดทำนโยบายโดย g2g1max.live (www.g2g1max.live)